Thứ bảy, 20/10/2018 12:18:30 PM

Hướng dẫn nạp tiền

Các Bước Nạp Tiền
 

1. Lấy thông tin tài khoản ngân hàng từ Hỗ trợ viên lode79.com qua Hotline, Livechat

2. Bạn cần chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng vừa lấy được

3. Đăng nhập vào tài khoản lode79.com của bạn

Vào mục Tài khoản lập phiếu Nạp tiền 

Như hình bên dưới

 

Mã giao dịch:

- Nếu bạn chuyển qua ATM vui lòng điền "Số Tài Khoản Ngân Hàng của bạn".

- Nếu bạn chuyển bằng hình thức Nộp Tiền mặt tại quầy vui lòng điền "Họ Và Tên người nộp tiền".

- Nếu bạn chuyển qua Internetbanking thì tùy ngân hàng sẽ có "Mã Giao Dịch" khác nhau:

 + VCB: Số Lệnh Giao Dịch

 + DAB: Số TKNH của bạn

 + ACB: Họ Và Tên chủ TKNH

 + Vietinbank: Số TKNH của bạn

 + BIDV: Số Tham Chiếu

 + Sacombank: Số Giao Dịch

 + TCB: Số Bút Toán

 + Ngân Lượng: Mã Giao Dịch