Thứ bảy, 20/10/2018 12:18:33 PM

Hướng dẫn rút tiền

Các Bước Rút Tiền
 

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại lode79.com

Vào mục Tài khoản lập phiếu Rút tiền 

Như hình bên dưới

2. Lưu ý : Nhập mã (*) là 5 chữ số cuối của số điện thoại mà bạn đăng ký.