Thứ bảy, 20/10/2018 12:18:29 CH

 • Số cuối
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Đánh 1 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 9 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 9. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxxx9 thì Tiền thắng: 1k x 9 = 9k

 • Ngày đánh
 • 20/10/2018
 • Đài đánh
 • TP Hồ Chí Minh
 • Loại đề
 • Số cuối
SỐ ĐÁNH
 •  
 • Tổng tiền đánh (K)
 • Số tiền trên/con (K)
 • Tiền thắng trên/con (K)